Из "Стерео тишина"

В един зимен ден аз отново опитвам да намеря себе си в дълбочина - иска ми се да бъда цвят, който още не е част от тази палитра на зимата ...
(Росен Карамфилов)

Този, който знае Паролата,

той ни осиновява.

Оттогава сме осиновени скитници

по неведоми пътища на друга бездна ...


Из мой филм "SOUARE"

ЗА КОНТАКТИ

телефон: 0899 77 00 13

© 2003-2018 www.artmultimedia.net
Уебсайт на Снежана Христова ART