www.artmultimedia.net



часовникът е без стрелки
така че можеш да седиш и с гръб към времето