Из "Незаглъхнали чанове"

Един след друг се спускаме към центъра,

там, където започва най-ниското ...


Снежана Христова

Този, който знае Паролата,
той ни осиновява.
Оттогава сме осиновени скитници
по неведоми пътища на друга бездна.

Из мой филм "SOUARE"

ЗА КОНТАКТИ

телефон: 0899 77 00 13

© Created by ArtMultimedia

  • CREATIVE DESIGN